Video Prezentasiya


vid1
vid2

Goknur Baki MMC

Haqqımızda

Gök-Nur Bakı LTD” 2003-cü ildə təsis olunmuşdur.

“Gök-Nur Bakı LTD” dünya standartlarına uyğun geniş çeşiddə və müxtəlif ölçüdə 450/750V PVC izolə olunmuş quraşdırma (montaj) kabelləri, 450/750V PVC izolə olunmuş fleksibl kabelləri, 300/500V PVC izolə olunmuş quraşdırma (montaj) kabelləri, 300/500V PVC izolə olunmuş çoxdamarlı fleksibl mis ötürücülü kabellər, 0.6/1kv izolə olunmuş alçaq gərginlikli kabellər, PVC kabel kanalları istehsal edir və 2008-ci ilin axırlarından 6/10 kilovolt, 8.7/15 kilovolt, 12/20 kilo-volt, 20.3/35 kilovolt orta gərginlik kabellərinin istehsalına başlamışdır.

Davamını oxu